Sök  
torsdag den 24 januari 2019
Registrera  |  Logga in
Terapeuter * Klassisk Homeopat -Tatiana Goncharuk
  Klassisk Homeopati  

Välkomna till min sida, mitt namn är Tatiana Goncharuk!
Tatiana_200.gif

Jag är en utbildad Klassisk homeopatläkare från Ryssland med lång behandlingserfarenhet och lång lista på goda resultat och meriter.  År 1984 har jag avslutat 7-års läkareutbildning med inriktning i allmänmedicin och pediatrik och jobbat som läkare i 23 år i Ryssland. År 1997 har jag avslutat även homeopatiskt utbildning på Englands SSC ”The faculty of homeopathy” och blev en klassisk homeopat. Det blev min nya inriktning inom mitt läkareyrke somt utvecklat min kompetens till en högre grad. Sen dess har jag jobbat som homeopatläkare tills jag flyttat till Sverige. I Ryssland erbjöds homeopati på vårdcentral och sjukhus som komplettering till medicinsk behandling och människor har möjlighet att stärka kroppens eget läkförmåga och bekämpa sjukdomar och ev biverkningar av medicinering.

Kontakta mig på tatiana-goncharuk@hotmail.com eller
tel. 076-025 19 48.

Jag erbjuder ett helhetsperspektiv genom att se till personens kroppsliga styrkor och svagheter och ställa obalansen till rätta. Den här principen kommer att användas därför att inom homeopatin betraktas sjukdom som ett tecken på disharmoni eller inre obalans, där man måste lägga fokus på bakomliggande problem snarare än behandla enskilda symptom.

För att åstadkomma läkning ska speciella homeopatiska läkemedel användas, vilka består av mycket kraftigt utspädda naturliga ämnen, som i outspädd form hos en frisk människa skulle framkalla de aktuella sjukdomssymptomen. Detta anses hjälpa därför att symptomen ses som kroppens sätt att bekämpa sjukdom. Genom att nyttja homeopati, som avser att behandla hela människan genom naturliga läkemedel, stärkes kroppens egen läkande förmåga.

Ni kan antigen söka för ett visst problem, alternativt för en konsultation av den övergripande hälsobilden. Det kommer att erbjudas både enstaka behandlingar och kontinuerligt underhåll av hälsan. Fokus kommer att liga på hur individen ska återfå, förebygga och vidmakthålla hälsan. På grund av att inom homeopati finns det inte åldersgränser för behandlingar då är det att alla människor (och även djur) kan behandlas med homeopati.

Risker och möjligheter eller fördelar och nackdelar med homeopati.

Fördelar:

Homeopatiska mediciner fungerar även på resistenta bakteriestammar och virus
Både kroniska och akuta sjukdomar botas effektivt
Fungerar holistiskt, vilket innebär att medicinerna arbetar på människans tre nivåer samtidigt; mental, emotionellt och fysiskt. I en väl utförd homeopatisk behandling upplever patienten därför en förbättring även av sinnestillstånd och känner ökad inre kraft, förutom att de fysiska problemen försvinner.
Biverkningsfritt när riktlinjer följs
Naturliga ämnen från växt- djur- och mineralriket i alla medel
Inga djurförsök behöver användas
Nackdelen med homeopatin är framförallt svårighetsnivån. Det krävs en mycket hög kunskapsnivå i homeopati för att bli en duktig klassisk homeopat, samt goda kunskaper i medicin och inte minst en förståelse av mänskliga problem och uttrycksformer. På grunda av svårighetsnivån krävs vissa egenskaper hos utövaren, varav ödmjukhet och ett brinnande intresse är viktiga. Därför är det viktigt att ha en stadig utbildning inom medicin och homeopati bakom sig.

Homeopatisk konsultation 60 min, 700 kr.

 Kontakt:

 Kontakta mig på tatiana-goncharuk@hotmail.com eller tel. 076-025 19 48.

Välkomna att beställa tid!