Sök  
söndag den 24 mars 2019
Registrera  |  Logga in
Om Helheten, policy mm * Login
  Användarvillkor  

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH Alternativ Praktik Helheten

Alternativ Praktik Helheten Webbportal består av diverse webbsidor som sköts av Alternativ Praktik Helheten.

Alternativ Praktik Helheten Webbportalen erbjudes er under förutsättning av att ni accepterar följande vilkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbportal. Er användning av Alternativ Praktik Helheten webbportal bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Alternativ Praktik Helheten förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för Alternativ Praktik Helheten.
LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Alternativ Praktik Helheten portalen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Alternativ Praktik Helheten och Alternativ Praktik Helheten är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta inkluderar utan undantag alla länkar till externa webbsidor.  Alternativ Praktik Helheten är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. Alternativ Praktik Helheten erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Inkluderingen av dessa länkar betyder INTE att, Alternativ Praktik Helheten sympatiserarmed de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid andvändning av Alternativ Praktik Helheten webbportal,bekräftar och garanterar Ni Alternativ Praktik Helheten att ni inte kommer att använda Alternativ Praktik Helheten på ett sådant sätt att det strider mot Svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Ni får under inga omständighet använda Alternativ Praktik Helheten webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta Alternativ Praktik Helheten eller forstöra andra användares besök/arbete med Alternativ Praktik Helheten webbportalen. Ni får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som ni inte erhållit tillstånd till genom Alternativ Praktik Helheten webportalen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Alternativ Praktik Helheten webportalen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper,forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Ni accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Ni accepterar att:
  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av egendomsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer. 
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka att sälja varor eller tjänster
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.
Alternativ Praktik Helheten har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Alternativ Praktik Helheten sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Alternativ Praktik Helheten förbehåller sig rätten att exkludera och föhindra tillgången till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Alternativ Praktik Helheten förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Alternativ Praktik Helheten varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Alternativ Praktik Helheten sig allt ansvar i forbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att deltaga i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte auktoriserade att tala eller upplysa på Alternativ Praktik Helheten vägnar, deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med Alternativ Praktik Helheten.


FORBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVAROPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM Alternativ Praktik Helheten WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER   Alternativ Praktik Helheten FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I  Alternativ Praktik Helheten WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I Alternativ Praktik Helheten WEBBPLATS.

KONTAKT : info@helheten.net

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Alternativ Praktik Helheten förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp Er tillgång till Alternativ Praktik Helheten webplats och dess relaterande tjänster. Ni som besökare användare eller medlem avdenna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Övertädelse av dessa vilkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt Svensk och internationell lagstiftning.

 COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på Alternativ Praktik Helheten webbplats är: Copyright 2017 Alternativ Praktik Helheten • Norra Grev Rosengatan 3, 2 tr • 703 64 Örebro och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles Alternativ Praktik Helheten Copyright 2017 Alternativ Praktik Helheten • Norra Grev Rosengatan 3, 2 tr • 703 64 Örebro